fbpx

 

 

Politika privatnosti

 

Naš sajt careers.planetsoft.ba poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti ličnih podataka koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korištenjem ovog sajta te bismo željeli da Vas upoznamo sa sljedećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumjeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Prijavom na našem sajtu careers.planetsoft.ba, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim dijelom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti bilo koju internet stranu Planet softa d.o.o.

 

Politika zaštite ličnih podataka

 

Prikupljanje, držanje, obrada i korištenje ličnih podataka vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Sl. glasnik BiH”, br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 – ispr.). Lični podaci se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mjere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmjenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

 

Prikupljanje informacija

 

Na nekim dijelovima našeg sajta, kao što je „prijava“, moramo tražiti lične informacije o Vama radi sprovođenja svrhe prikupljanja podataka kako je navedeno. Informacije koje dobijemo od Vas mogu uključivati Vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona, email ili sl. Od Vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga za njih. Takođe, vaši e-mailovi i pitanja koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o Vama. Kada posjetite naš sajt možete nam ostaviti neke podatke i informacije a da niste svjesni toga. Na primjer, u cilju poboljšavanja i prilagođavanja internet prezentacije vašim potrebama, sakupljamo od Vas podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posjetili.

 

Upotreba sakupljenih informacija

 

Kada posjetite naš sajt, informacije o nazivu domena koje dobijemo ne koriste se kako bismo Vas lično identifikovali. Na osnovu te i drugih informacija mjerimo broj posjeta našem sajtu, prosječno vrijeme provedeno na sajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bismo izmjerili frekvenciju upotrebe našeg sajta i unaprijedili njegov sadržaj.

Ukoliko nam sami pošaljete svoje lične podatke, ovlastili ste nas da te podatke obradimo isključivo za potrebe selekcije/zapošljavanja.  

 

Otkrivanje informacija

 

Informacije koje podijelite sa nama, skladište se na serverima u našoj kompaniji, i njima mogu pristupati zaposeni u Planet soft i druga povezana lica u okviru naše kompanije i mogu se koristiti za svrhe za koje ste Vi dali odobrenje. Takođe, možemo prenijeti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih Vi možete biti identifikovani. Sem u slučajevima kada to zakon nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o Vama koje nam pružite, bez Vašeg prethodnog odobrenja.

 

Bezbjednost

 

Mi primenjujemo stroge mjere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlaštenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. Planet soft je obavezan da obezbijedi bezbjednost ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprečavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i obezbjeđivanja odgovarajućeg korišćenja ličnih podataka, Planet soft je usvojio odgovarajuće fizičke, elektronske i upravne procedure kako bi zaštitio i obezbijedio lične podatke koje obrađuje. Planet soft maksimalno nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo vjerovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Planet soft će sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

 

Drugi vebsajtovi

 

Naš vebsajt može sadržati linkove za naše ostale vebsajtove ali i druge koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podliježu ovoj Politici zaštite privatnosti. Ukoliko im pristupite koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od Vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

 

Promjena podataka

 

Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem Vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa politikom zaštite privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na email adresu office@planetsoft.eu ili uz pomoć kontakt podataka koji se nalaza u footeru našeg sajta ili na kontakt strani. Dobrodošla su sva Vaša pitanja i prijedlozi.

Izmjena politike privatnosti

Svako korištenje vebsajta podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici. Sadržaj izjave o privatnosti vebsajta možemo promijeniti u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično provjeravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promjenama. Svaka promjena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.